Varstvo podatkov

1.

Weigl-Aufzüge Ges.mb.H. & Co.KG (v nadaljevanju »lastnik«) si močno prizadeva za varstvo osebnih podatkov. Če lastnik obdeluje osebne podatke uporabnikov zaradi uporabe tega spletnega mesta, to poteka izključno na podlagi veljavnih predpisov o varstvu podatkov, zlasti avstrijskega zakona o varstvu podatkov.

2.

V zvezi z uporabo tega spletnega mesta se načeloma ne obdelujejo nobeni osebni podatki. To pa ne velja za primere, kjer uporabnik prostovoljno vnese svoje osebne podatke (ime, naslov, e-pošta, telefonska številka itd.) na spletnem mestu, da bi lahko uporabljal določene storitve (npr. izpolnitev kontaktnega obrazca), ali pa to storijo tretje osebe, ki so izrecno pooblaščene v ta namen. Lastnik obdeluje osebne podatke – če jih sploh obdeluje – izključno za ustrezne namene in jih shranjuje tako za čas poslovnega razmerja kot tudi po tem, in sicer v skladu z zakonskimi obveznostmi hrambe, dokumentiranja in obveščanja. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

3.

To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev za spletno analizo družbe Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«: to so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in ki omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. Informacije o uporabi tega spletnega mesta (vključno z IP-naslovom), ustvarjene s piškotki, se pošiljajo na Googlov strežnik v ZDA in tam hranijo. Vendar pa je lastnik na vseh straneh spletnega mesta omogočil anonimizacijo IP-naslovov. Google pri tem skrajša IP-naslov uporabnika znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah podpisnicah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. IP-naslov posameznega uporabnika se zato niti ne prenese Googlu v polni obliki niti se ne shranjuje. Le v izjemnih primerih se polni IP-naslov pošlje strežniku Google v ZDA in okrajša šele tam. Google bo te podatke uporabljal za analizo uporabe tega spletnega mesta s strani posameznega uporabnika, za sestavljanje poročil o dejavnosti na spletnem mestu za upravljavce spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta. Google bo te informacije po potrebi posredoval tudi tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano ali če tretje osebe te podatke obdelujejo v Googlovem imenu. Google v nobenem primeru ne bo povezal IP-naslova uporabnika z drugimi podatki družbe Google.

Uporabnik lahko prepreči namestitev piškotkov, tako da ustrezno prilagodi nastavitve brskalnika (vsi običajni brskalniki ponujajo nastavitve za to). Prav tako obstajajo namenska orodja, ki preprečujejo sledenje Google Analytics. Ta orodja lahko uporabnik prenese na tej povezavi . Zbiranje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in ki so povezani z uporabo spletnega mesta (vključno z IP-naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla je mogoče preprečiti tudi tako, da uporabnik lastniku po elektronski pošti pošlje izjavo o ugovoru. Spletno mesto je mogoče uporabljati brez omejitev, tudi če uporabnik uporablja zgoraj navedena orodja ali prepreči uporabo piškotkov z ustreznimi nastavitvami brskalnika ali temu z izjavo ugovarja. Z uporabo te spletne strani uporabnik izjavlja, da soglaša z obdelavo podatkov, ki jih o njem zbira Google, na zgoraj opisani način in za zgoraj navedeni namen.

4.

To spletno mesto vsebuje povezave v obliki gumbov do vtičnikov različnih družbenih omrežij, med drugim »Facebook.com«, »Google.com« in »Youtube.com«. Ob pritisku posameznih gumbov lahko  

upravljavci posameznih družbenih omrežij zajamejo določene osebne podatke (npr. IP-naslov). Lastnik nima vpliva na zbiranje podatkov s strani posameznih upravljavcev družbenih omrežij. Informacije o obsegu in uporabi zbranih podatkov lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov v posameznih družbenih omrežjih.

 

5.

Uporabniki tega spletnega mesta lahko kadar koli po e-pošti zahtevajo informacije o podatkih, ki so shranjeni o njih, in zahtevajo, da se ti podatki spremenijo ali izbrišejo. Če je uporabnik podal določena soglasja v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, je ta soglasja mogoče preklicati tudi po e-pošti.

 

6.

Lastnik redno preverja to izjavo o varstvu podatkov in občasno se bo morda morala spremeniti. Najnovejša različica te izjave o varstvu podatkov je objavljena na spletnem mestu lastnika.

7.

V smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (SUVP) velja načelo namenske uporabe osebnih podatkov tudi za obdelavo osebnih podatkov, ki presega uporabo našega spletnega mesta. Ne poslužujemo se obsežnega kopičenja podatkov in obdelujemo samo tiste podatke poslovnih partnerjev in zaposlenih, ki so pomembni za običajne poslovne dejavnosti.

Obdelava osebnih podatkov poteka izključno znotraj EU ali Evropskega gospodarskega prostora; podatki se ne prenašajo v ostale države (tako imenovane »tretje države«).
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice:

  • pravica do dostopa do osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni, v skladu s Členom 15 SUVP;
  • pravica do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov, v skladu s Členom 16 SUVP;
  • pravica do izbrisa osebnih podatkov, v skladu s Členom 17 SUVP;
  • pravica do omejitve obdelave, v skladu s Členom 18 SUVP;
  • pravica do prenosljivosti podatkov, v skladu s Členom 20 SUVP; in
  • pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim, v skladu s Členom 21 SUVP.

 

Za uveljavljanje teh pravic se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli obrne na nas:

weigl(at)weigl.at

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima prav tako pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov, v skladu s členom 77 SUVP:

Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, 

Telefon: +43 1 52 152 – 0
E-pošta: dsb@dsb.gv.at

8.

Obdelava podatkov poteka na podlagi zakonskih določb § 8 DSG in § 96 TKG!